Tvrdá Praha, 26: Jak vidím AI v roce 2024, 3. část

30.12.2023

Někdo chytřejší by článek nazval: Y2K nanovo – umřu, umřeš, umřeme…

Asi nejproslulejšími zástupci IOT je mimo velká průmyslová řešení (zejm. ve skladech) pravděpodobně lednice, která sama rozpozná, jaké potraviny chybí a sama je objedná, dále pak pračka a myčka, komunikující s uživatelem přes smartphone a také vícekabinové výtahy, které si sami určují vytíženost jednotlivých kabin, aby se co nejvíce zpomalilo opotřebení, a v případě nutnosti servisu sami přivolají technika. Dále je zajímavé dnešní využití brýlí s augmentovanou realitou, kdy například mechanici v těžko přístupných místech skenují skrze tyto brýle příslušné symboly na jednotlivých komponentách bez nutnosti disponovat nějakým ručním zařízením, které by jim znesnadňovalo pohyb. A v reálném čase na "HUD sklíčku" brýlí zjistí, v jakém je asi součástka stavu a zdali již není třeba ji vyměnit.

A JSME U MOŽNÝCH HROZEB ZE STRANY TZV. SUPER AI,

daných jednoduše tím, že si takový stupeň umělé inteligence může uvědomit, že lidská bytost není, vzhledem ke všem svým fyziologickým potřebám a omezením, právě nejpraktičtější schránkou k přenosu vědění do daleké budoucnosti i rozhodování o "elektronickém supermozku". Super AI bude systém, který již dokáže v syntetické rovině vytvářet vlastní úvahy a řetězit je. Mnozí se obávají, že právě tento moment bude onou pověstnou Pandořinou skříňkou, která lidstvu zprvu významně pomůže, a následně hrozivě uškodí.

NEJEDNÁ SE O NOVÉ TÉMA,

tento motiv často zazníval v dílech literárních velikánů 20. století, aby se později přenesl rovněž do filmové tvorby. Široce asi nejznámějším opusem zůstávají první dva díly legendárního Terminátora, v jehož příběhu si superpočítač jednoho dne "uvědomí sám sebe", ergo svoji sílu, moc a hegemonii a rozhodne se zlikvidovat svého pána i věznitele v jedné osobě – lidstvo.

Působivé je sledovat, jak se skokově proměňují prognózy příchodu super AI do našeho světa. Zdá se, jako by každý další kalendářní rok vývoje zkrátil odhad progresivně o mnoho let. Je tedy pravděpodobné, že se uveřejnění existence podobného systému dočkáme již během této dekády.

POTŘEBUJEME TAKOVÝ SYSTÉM?

Pravděpodobně ne, avšak pokušení disponovat něčím pokrokovým dřív, než oním bude disponovat domnělý nepřítel, bude vždy, stejně jako kdykoliv v historii, silně podmanivé. Však již déle než dvě dekády tady máme například bitevní helikoptéry, které jsou schopné pálit na 16 cílů najednou. Naprosté sci-fi, avšak jedná se pouze o přesnou souhru radaru skenujícího bojiště, pojistek na zbraních samotných a výkonného počítače, který zkrátka dovede multitaskovat lépe než malá jednotka vojáků. A ano, ještě někde v tom všem je samotný člověk, který stiskne záklopkový knoflík a "odentruje" palebnou šarádu.

TOUHA PO VÝVOJI JE SILNÁ,

ačkoliv by někdy bylo nejrozumnější vývoj cíleně zbrzďovat, aby na nás nakonec vší té elektroniky, elektronického smogu a opadu nebylo až příliš mnoho. Avšak, možná se právě super AI stane uznávanou entitou, jež nás nebude chtít anihilovat, ale naopak nás bude hlasitě varovat před možnostmi, jak bychom se postupně a definitivně mohli zlikvidovat my sami. A pak teprve nastane čas super AI vypnout. A pak možná dojde ze strany super AI k rozhodnutí, že se člověkem vypnout nenechá…

A co vy? Co vy na to? Neměl by spíš už někdo vypnout tenhle web? Btw, hezký Štědrý večer!